A Bíróság (nagytanács) 2017. július 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Khadija Jafari, Zainab Jafari által indított eljárás

(C-646/16. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – 604/2013/EU rendelet – Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása – Nemzetközi védelemben részesülni kívánó kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár érkezése – Határátlépés valamely tagállam hatóságai általi megszervezése egy másik tagállamba való átutazás céljából – Humanitárius okokon alapuló eltérés értelmében engedélyezett beutazás – A 2. cikk m) pontja – A „vízum” fogalma – 12. cikk – Vízum kibocsátása – 13. cikk – Külső határ szabálytalan átlépése)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Khadija Jafari, Zainab Jafari

Az ítélet rendelkező része

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének m) pontjával összefüggésben értelmezett 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azt a tényt, hogy az első tagállam hatóságai, amelyek kivételesen nagyszámú olyan harmadik országbeli állampolgár érkezésével szembesülnek, akik e tagállamon kívánnak átutazni, hogy egy másik tagállamban nemzetközi védelem iránti kérelmet terjesszenek elő, eltűrik az ezen első tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő ilyen állampolgároknak a területükre való beutazását, nem lehet az ezen 12. cikk értelmében vett „vízumnak” minősíteni.

A 604/2013 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik országbeli állampolgárt, akinek a beutazását eltűrték az első tagállam hatóságai – szembesülve az e tagállamban főszabály szerint megkövetelt beutazási feltételeket nem teljesítő kivételesen nagyszámú harmadik országbeli állampolgár a célból való érkezésével, hogy e tagállamon átutazva nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtson be egy másik tagállamban –, úgy kell tekinteni, hogy az említett első tagállam határát e rendelkezés értelmében véve „szabálytalanul lépte át”.

____________

1 HL C 53., 2017.2.20.