Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 24 februarie 2010 - P/Parlamentul

(Cauza F-89/08)1

(Funcție publică - Agenți temporari - Parlamentul European - Concediere - Pierderea încrederii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: P (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Seyr, A. Lukošiūtė și R. Ignătescu, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Parlamentului European de concediere a reclamantului cu un preaviz de trei luni și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 44, 21.2.1009, p. 74.