Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου 2012 – Possanzini κατά Frontex

(Υπόθεση F-61/11)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτος υπάλληλος – Διαδικασία ανανεώσεως της συμβάσεως εκτάκτου υπαλλήλου – Κοινοποίηση στον υπάλληλο της αρνητικής γνώμης του αξιολογητή σχετικά με την ανανέωση – Βλαπτική πράξη – Δεν υφίσταται – Αίτηση ακυρώσεως των δυσμενών παρατηρήσεων όσον αφορά την απόδοση του υπαλλήλου που περιλαμβάνονται σε ετήσιες εκθέσεις αξιολογήσεως – Προσφυγή προδήλως απαράδεκτη)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Daniele Possanzini (Βαρσοβία, Πολωνία) (εκπρόσωπος: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (εκπρόσωποι: S. Vuorensola και H. Caniard, επικουρούμενοι από τους D. Waelbroeck και A. Duron, δικηγόρους)ΑντικείμενοΥπαλληλική υπόθεση – Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως με την οποία ανακλήθηκε η απόφαση περί ανανεώσεως της συμβάσεως εκτάκτου υπαλλήλου του προσφεύγοντος και τμήματος των εκθέσεων αξιολογήσεώς του για το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου 2006 και Δεκεμβρίου 2009.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.Ο D. Possanzini φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.