Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 octombrie 2013 – De Roos-Le Large/Comisia

(Cauza F-50/10)1

Limba de procedură: neerlandeza

Președintele Plenului a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 260, 25.9.2010, p. 27.