Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 11. aprila 2012 - Peter Pinckney proti KDG médiatech AG

(Zadeva C-170/12)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Peter Pinckney

Tožena stranka: KDG médiatech AG

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5, točka 3, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da v primeru zatrjevane kršitve materialnih avtorskih pravic z objavo vsebine na spletnem mestu

- oseba, ki meni, da je oškodovana, lahko vloži tožbo zaradi ugotovitve odgovornosti pri sodiščih vsake države članice, na ozemlju katere je ali je bila po spletu objavljena vsebina dostopna, zato da dobi odškodnino samo za škodo, storjeno na ozemlju države članice sodišča, ki odloča,

ali

- mora biti poleg tega ta vsebina namenjena javnosti na ozemlju te države članice, ali pa mora biti podana druga navezna okoliščina?

Ali je odgovor na prvo vprašanje enak, če zatrjevana kršitev materialnih avtorskih pravic ni posledica objave elektronske vsebine po spletu, ampak kot v obravnavanem primeru spletne ponudbe materialnega nosilca, s katerim se ta vsebina reproducira?

____________