Tožba, vložena 18. oktobra 2010 - Geradon proti Svetu

(Zadeva F-102/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgija) (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti popravka plačilnih listov tožeče stranke za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, izdanih po 1. januarju 2010, v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009

Predlogi tožeče stranke

Odločba Sveta z dne 5. julija 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper popravek plačilnih listov za obdobje od julija do decembra 2009 in zoper plačilne liste, izdane po 1. januarju 2010, naj se razglasi za nično;

odločbe Sveta o popravku plačilnih listov za obdobje od julija do decembra 2009 in o plačilnih listih od 1. januarja 2010 naj se po potrebi razglasijo za nične;

Svetu naj se naloži, da mora tožeči stranki plačati zaostale osebne prejemke, zvišane za zamudne obresti;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________