Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Trieste (Itaalia) 26. mail 2021 – GE versus Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

(kohtuasi C-328/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Trieste

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: GE

Vastustaja: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) nr 604/20131 artiklit 27 tuleb tõlgendada:

•    nii, et kui määruse (EL) nr 604/2013 artikli 23 lõikes 1 kirjeldatud olukorras isikule jäetakse määruse (EL) nr 604/2013 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud teabeleht andmata, muudab see juba iseenesest üleandmismeetme parandamatult tühiseks (ja kui see isik peaks uue taotluse esitama, siis vastutab tema rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest liikmesriik, kellele ta on uue taotluse esitanud),

•    või nii, et on kaebaja kohustus tõendada, et kui talle oleks teabeleht antud, oleks menetlusel olnud teistsugune tulemus?

2.    Kas Euroopa Liidu määruse (EL) nr 604/2013 artiklit 27 tuleb tõlgendada

•    nii, et kui määruse (EL) nr 604/2013 artikli 24 lõikes 1 kirjeldatud olukorras isikule jäetakse määruse (EL) nr 603/2013 artiklis 29 ette nähtud teabeleht andmata, muudab see juba iseenesest üleandmismeetme parandamatult tühiseks (millest võib tuleneda ka vajadus pakkuda talle uus võimalus rahvusvahelise kaitse taotlust esitada),

•    või nii, et on kaebaja kohustus tõendada, et kui talle oleks teabeleht antud, oleks menetlusel olnud teistsugune tulemus?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).