Tužba podnesena 3. lipnja 2021. – Europska komisija/Slovačka Republika

(predmet C-342/21)

Jezik postupka: slovački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, agenti)

Tuženik: Slovačka Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Slovačka Republika, time što je sustavno i trajno prekoračivala dnevne granične vrijednosti PM10 od 2005., u području SKBB01 Banskobystrický kraj (Regija Banská Bystrica, Slovačka) (uz izuzetak 2016.), i u aglomeraciji SKKO0.1 Košice (Košice, Slovačka) (uz izuzetak 2009., 2015. i 2016.) povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. u vezi s Prilogom XI. Direktive 2008/50/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu;

utvrdi da je Slovačka Republika, time što nije u planovima za kvalitetu zraka predvidjela odgovarajuće mjere da bi opseg u kojem vrijednosti nisu ostvarene bio najmanji mogući u području SKBB01 Banskobystrický kraj (Regija Banská Bystrica, Slovačka) (uz izuzetak 2016.), u aglomeraciji SKKO0.1 Košice (Košice, Slovačka) i u području SKKO02 Košický kraj (Regija Košice, Slovačka), povrijedila obveze koje ima na temelju članka 23. stavka 1. podstavka 2. u vezi s Prilogom XV. Direktive 2008/50/EZ;

naloži Slovačkoj Republici snošenje troškova postupka

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Direktiva 2008/50/EZ određuje dopuštenu vrijednost dnevne koncentracije PM10 (50 μg/m³). Vrijednost dnevne koncentracije ne može biti premašena više od 35 puta tijekom kalendarske godine. Slovačka Republika je sustavno i trajno povrjeđivala članak 13. stavak 1. Direktive 2008/50 u području Banskobystrický kraj (Regija Banská Bystrica, Slovačka) i u aglomeraciji Košice (Košice, Slovačka), kako proizlazi iz godišnjih izvješća o kvaliteti zraka koje je Slovačka Republika dostavila na temelju članka 27. te direktive.

Članak 23. stavak 1. Direktive 2008/50/EZ usto određuje da ako u određenim zonama ili aglomeracijama razine onečišćujućih tvari u zraku prekorače bilo koju graničnu vrijednost, države članice osiguravaju izradu planova za kvalitetu zraka za te zone i aglomeracije kako bi postigle relevantnu graničnu vrijednost navedenu u prilogu XI. U slučaju prekoračenja onih graničnih vrijednosti za koje je rok za postizanje sukladnosti već prošao, u planovima za kvalitetu zraka utvrđene su odgovarajuće mjere kako bi razdoblje prekoračenja bilo što je moguće kraće. Komisija navodi da je Slovačka Republika povrijedila obvezu dostave planova za kvalitetu zraka u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti za područja Banskobystrický kraj (Regija Banská Bystrica, Slovačka), Košický kraj (Regija Košice, Slovačka) i za aglomeraciju Košice (Košice, Slovačka), u kojim se određuju odgovarajuće mjere kako bi opseg u kojem te vrijednosti nisu dosegnute bio najmanji mogući. Međutim, ta povreda proizlazi već iz same činjenice da je u ta dva područja i jednoj aglomeraciji Slovačka Republika sustavno i trajno povrjeđivala članak 13. stavak 1. prekoračujući dnevne granične vrijednosti PM10. Usto, povreda članka 23. stavka 1. Direktive proizlazi i iz neodgovarajućih planova za kvalitetu zraka, neprimjerene strategije zaštite kvalitete zraka, nedostatka dodatnih sredstava i iz nedostataka u slovačkom zakonodavstvu.

____________

1 SL L 2008., L 152, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)