Acţiune introdusă la 29 decembrie 2007 - Marcuccio /Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-146/07)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Acțiune formulată împotriva respingerii de către pârâtă a cererii reclamantului de a efectua sau de a finaliza o anchetă referitoare la faptul că la 29 octombrie 2001, în incinta localurilor Delegației Comisiei Europene în Angola, unde își desfășura activitatea în calitate de funcționar al pârâtei și în timpul programului de lucru, reclamantul a intrat în contact accidental cu un praf alburiu de natură necunoscută și de a-i furniza orice informație referitoare la ceea ce s-a întâmplat cu mostra din praful menționat și la procedurile de conservare și de acces la aceasta.

Reclamantul invocă, în susținerea argumentelor sale referitoare la refuzul reclamantei, următoarele motive: 1) lipsa absolută a motivării, inclusiv caracterul ilogic, incoerența, iraţionalitatea, confuzia, caracterul de pretext și lipsa sau caracterul inadecvat al cercetării; 2) încălcarea cu caracter grav a legii, evidentă și manifestă; 3) încălcarea obligației de solicitudine și a principiului bunei administrări.

Concluziile reclamantului

Anularea, în măsura în care este necesar, a notei din 23 februarie 2007, prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623;

anularea, indiferent de forma acesteia, a deciziei de respingere de către pârâtă a cererii din 10 octombrie 2006, depusă de reclamant la Autoritatea împuternicită să facă numiri;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei indiferent cum ar fi formată aceasta, prin care a fost respinsă reclamaţia din 27 aprilie 2007 depusă de reclamant la Autoritatea împuternicită să facă numiri;

anularea, în măsura în care este necesar, a notei din 4 septembrie 2007, prot. ADMINB.2/MB/ls D(07)19393

constatarea faptului că pârâta nu a efectuat sau nu a finalizat nicio anchetă, incluzând aici actele premergătoare și evident subsecvente acesteia, în scopul constatării vreunei împrejurări, intervenite fie anterior, fie ulterior, legată în indiferent ce mod de faptul că la 29 octombrie 2001, în clădirile delegaţiei Comisiei Europene în Angola, unde reclamantul își desfășura illo tempore activitatea în calitate de funcţionar al pârâtei, acesta a intrat în contact în mod accidental, în timpul programului de lucru, cu un praf alburiu de natură necunoscută;

constatarea ilegalităţii omisiunii de a efectua o anchetă și declararea ilegalităţii acestei omisiuni;

obligarea pârâtei la efectuarea sau finalizarea anchetei, la efectuarea unei întregi serii de acte materiale subsecvente acesteia din urmă, la furnizarea unei serii de informaţii reclamantului privind evenimentul din 29 octombrie 2001, la garantarea accesului reclamantului la mostra de praf;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubiri pentru acea parte din prejudiciu care s-a produs deja în mod ireversibil până la data actuală, ca urmare a omiterii efectuării anchetei, a sumei de 3 000 000 euro sau a unei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera dreaptă și echitabilă;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubiri pentru acea parte din prejudiciu care se va produce începând de mâine ca urmare a omiterii efectuării anchetei, a sumei de 300 de euro sau a unei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera dreaptă și echitabilă, pentru fiecare zi scursă între data de mâine și data la care, odată efectuată ancheta, precum și toate actele premergătoare sau subsecvente acesteia, concluziile anchetei vor fi comunicate reclamantului și vor fi făcute publice în mod corespunzător, în localurile Delegaţiei și de asemenea la sediile direcţiilor generale Dezvoltare și Relaţii Externe ale Comisiei Europene;

constatarea conduitei adoptate de pârâtă anterior, în timpul, și ulterior evenimentului din 29 octombrie 2001 și în orice caz, legată de acest eveniment, cu excepţia omiterii efectuării unei anchete;

constatarea și declararea ilegalităţii conduitei respective;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul rezultat din conduita respectivă, a sumei de 5 000 000 de euro sau a unei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera dreaptă și echitabilă;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a tuturor cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor referitoare la redactarea raportului de expertiză solicitat de parte, care va fi eventual efectuat în scopul constatării existenţei condiţiilor pentru obligarea pârâtei la plata către reclamant a fiecăreia dintre sumele menţionate mai sus, precum și, în mod mai general, a oricărui fapt relevant pentru hotărârea care urmează a fi pronunţată în prezenta cauză.

____________