Byla C‑394/14

Sandy Siewert ir kt.

prieš

Condor Flugdienst GmbH

(Amtsgericht Rüsselsheim prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Procedūros reglamentas – 99 straipsnis – Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – Ilgam laikui atidėtas skrydis – Keleivių teisė į kompensaciją – Oro vežėjo atleidimo nuo pareigos išmokėti kompensaciją sąlygos – Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ – Per ankstesnį skrydį įlaipinimo trapo pažeistas orlaivis“

Santrauka – 2014 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis

Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Kompensavimas ir pagalba keleiviams skrydžio atšaukimo atveju – Atleidimas nuo pareigos mokėti kompensaciją – Sąlyga – Ypatingos aplinkybės – Sąvoka – Įlaipinimo trapo pažeistas orlaivis – Neįtraukimas – Išimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 3 dalis)

Reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad įvykis, kaip antai oro uosto įlaipinimo trapo ir orlaivio susidūrimas, negali būti kvalifikuojamas kaip „ypatinga aplinkybė“, atleidžianti oro vežėją nuo pareigos išmokėti keleiviams kompensaciją dėl šio orlaivio vykdomo skrydžio atidėjimo ilgam laikui.

Iš tiesų, įlaipinimo trapo ar takelio naudojimas keleiviniame oro transporte neišvengiamas, juo keleiviai įlipa į lėktuvą ir išlipa iš jo, taigi situacijos, kai oro vežėjai naudoja įlaipinimo trapą, kartojasi nuolat. Šiomis aplinkybėmis orlaivio ir įlaipinimo trapo susidūrimas turi būti laikomas normaliai oro vežėjo veiklai būdingu įvykiu. Tačiau, jei žalą sukėlė aktas, nesusijęs su įprastomis oro uosto paslaugomis, kaip antai sabotažo ar terorizmo aktas, jis priskirtinas sąvokai „ypatingos aplinkybės“, o tai nacionaliniame teisme turi įrodyti oro vežėjas.

(žr. 19, 22 punktus ir rezoliucinę dalį)