Tožba, vložena 22. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-122/15)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, pri kateri so bile uporabljene nove splošne določbe za izvajanje (DGE) člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predlog tožeče stranke

Ugotovitev nezakonitosti člena 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom; Razglasitev ničnosti odločbe z dne 6. januarja 2015, s katero je bil potrjen prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe, na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011;naložitev plačila stroškov Komisiji.

____________