Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. srpnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof, Landgericht München I -Njemačka) – Adala Bero protiv Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate protiv Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

(Spojeni predmeti C-473/13 i C-514/13)1

(Područje slobode, sigurnosti i pravde – Direktiva 2008/115/EZ – Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom – Članak 16. stavak 1. – Zadržavanje s ciljem udaljavanja – Zadržavanje u zatvorskoj ustanovi – Nemogućnost smještaja državljana trećih zemalja u posebnu ustanovu za zadržavanje – Nepostojanje takve ustanove u saveznoj zemlji u kojoj je državljanin treće zemlje zadržan)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof, Landgericht München I

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Adala Bero (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate (C-514/13)

Tuženici: Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

Izreka

Članak 16. stavak 1. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, treba tumačiti na način da je država članica u pravilu obvezna državljane trećih zemalja s nezakonitim boravkom, zadržane s ciljem udaljavanja, smjestiti u posebnu ustanovu za zadržavanje u toj državi, čak i u slučaju kad je ta država članica saveznog uređenja, a savezna jedinica koja je na temelju nacionalnog prava nadležna donijeti odluku o tom zadržavanju i provesti ga, nema takvu ustanovu za zadržavanje.

____________

1 SL C 336, 16.11.2013.

SL C 367, 14.12.2013.