Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Spania) la 11 martie 2021 – AD și alții/PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV și DAF Trucks Deutschland GmbH

(Cauza C-163/21)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamanți: AD și alții

Pârâte: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV și DAF Trucks Deutschland GmbH

Întrebarea preliminară

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene1 trebuie interpretat în sensul că divulgarea de probe relevante se referă numai la documente controlate de pârât sau de un terț, care există deja, sau, dimpotrivă, articolul 5 alineatul (1) include de asemenea posibilitatea divulgării de documente pe care partea în privința căreia se formulează cererea de informații trebuie să le creeze ex novo, prin reunirea sau clasificarea informațiilor, a cunoștințelor sau a datelor pe care le deține?

____________

1 JO 2014, L 349, p. 1.