Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2020. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(predmet C-706/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Amoena Ltd

Tuženik: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prethodna pitanja

Treba li smatrati da se izrazi „them”, „they” i „their” iz točke 53. [engleske verzije] presude1 odnose na grudnjake ili na prsne proteze?

Upućuje li druga rečenica točke 53. na kriterij različit od onog koji je utvrđen u točki 51. presude u predmetu Amoena a koji proizlazi iz Objašnjenja harmoniziranog sustava uz tarifni broj 8473, time što se njome zahtijeva da grudnjaci (tj. potencijalni pribor) moraju prsnim protezama omogućavati da obavljaju funkciju različitu od one kojoj su „they” (po svoj prilici, prsne proteze) namijenjene ili se pak samo odnosi na primjenu kriterija utvrđenog u točki 51., kojim se zahtijeva da grudnjaci izvode operacije u vezi s glavnom funkcijom prsne proteze?

____________

1 Presuda od 19. prosinca 2019., Amoena (C-677/18, ECLI:EU:C:2019:1142)