Kanne 16.3.2009 - Van Neyghem v. neuvosto

(Asia F-25/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (edustajat: S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Riidan kohden ja kuvaus

Sen päätöksen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarpeellisilta osin sellaisten päätösten, joilla vähemmän ansioituneita virkamiehiä ylennettiin kyseiseen palkkaluokkaan, kumoaminen

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarpeellisilta osin sellaiset päätökset, joilla vähemmän ansioituneita virkamiehiä ylennettiin kyseiseen palkkaluokkaan

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________