Talan väckt den 31 mars 2008 - Giorgio Lebedef mot kommissionen

(Mål F-39/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ett flertal beslut som avser avdrag med 32 dagar från sökandens semesterrätt för året 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten av den 29.5.2007, 20.6.2007, 28.6.2007, 6.7.2007, de två besluten av den 26.7.2007 och beslutet av den 2.8.2007 avseende avdrag med 32 dagar från sökandens semesterrätt för året 2007 och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________