Kawża T-399/16

CK Telecoms UK Investments Ltd

vs

Il-Kummissjoni Ewropea

 Sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla Estiża) tat-28 ta’ Mejju 2020

“ “Kompetizzjoni – Konċentrazzjonijiet – Attivitajiet ta’ telekomunikazzjonijiet mingħajr fili – Suq tal-bejgħ bl-imnut tas-servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet mobbli – Suq tal-operaturi għall-aċċess u għall-oriġini tat-telefonati fuq netwerk mobbli pubbliku – Xiri ta’ Telefónica Europe minn Hutchison – Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern – Suq oligopolistiku – Ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva – Effetti mhux koordinati – Oneru tal-prova – Rekwiżit ta’ prova – Partijiet ta’ suq – Effetti tal-konċentrazzjoni fuq il-prezzijiet – Analiżi kwantitattiva dwar il-pressjoni ‘l fuq mistennija fuq il-prezzijiet – Kompetituri mill-qrib – Limitazzjoni ikbar għall-kompetizzjoni – Mutur kbir tal-kompetizzjoni – Ftehimiet ta’ kondiviżjoni tan-netwerk – Grad ta’ konċentrazzjoni – Indiċi ta’ Herfindahl-Hirschmann – Żball ta’ liġi – Żball ta’ evalwazzjoni”

1.      Rikors għal annullament– Deċiżjoni ta’ applikazzjoni tar-regoli fil-qasam tal-konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi – Evalwazzjoni ekonomika kumplessa – Stħarriġ ġudizzjarju – Portata u limiti – Stħarriġ tal-applikazzjoni tad-dritt għall-fatti – Stħarriġ tal-evalwazzjoni tal-effetti tal-konċentrazzjoni fuq il-kompetizzjoni

(Artikolu 263 TFUE ; Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikoli 2 u 8 ; Deċiżjoni tal-Kunsill 88/591, premessa 3)

(ara l-punti 72 sa 76)

2.      Konċentrazzjonjiet bejn l-impriżi – Evalwazzjoni tal-kompatibbiltà mas-suq intern –Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti -Projbizzjoni – Kundizzjonijiet – Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati – Prova ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern – Kriterji ta’ evalwazzjoni – Eliminazzjoni tal-limiti kompetittivi reċiproċi qawwija eżerċitati mill-partijiet għall-konċentrazzjoni – Tnaqqis fil-pressjoni maħluqa mill-kompetizzjoni fuq il-kompetituri li jifdal – Kundizzjonijiet kumulattivi

Artikolu 3(3), TUE ; Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, premessi 5, 6, 8, 24, 25 u 26 u Artikolu (3))

(ara l-punti 81 sa 97, 102 sa 104, 359)

3.      Rikors għal annullament – Ġurisdizzjoni tal-qorti tal-Unjoni – Interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Interpretazzjoni tar-regoli tal-konċentrazzjoni bejn kumpanniji – Linji gwida adottati mill-Kummissjoni – Prassi deċiżjonali preċedenti tal-Kummissjoni – Natura vinkolanti – Assenza – Fakultà tal-qorti li tikseb l-orjentazzjonijiet u l-evalwazzjonijiet ekonomiċi jew legali tal-Kummissjoni

(Artikolu 19 TUE ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03)

(ara l-punti 100, 101,163)

4.      Konċentrazzjonijiet bejn impriżi - Evalwazzjoni tal-kompatibbiltà mas-suq intern – Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li tagħti lok għal effetti mhux koordinati - Analiżi prospettiva - Rekwiżiti ta’ prova - Evalwazzjoni ta’ aġir futur probabbli tal-entità amalgamata u tal-kompetituri tagħha - Evalwazzjoni tal-probabbiltà serja ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern bħala konsegwenza diretta u immedjata tal-konċentrazzjoni - Kamp ta’ applikazzjoni tal-oneru probatorju - Rekwiżit tal-prova li tmur lil hinn minn kull dubju raġonevoli - Stħarriġ ġudizzjarju

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004)

(ara l-punti 107 sa 118, 332, 368)

5.      Konċentrazzjonjiet bejn l-impriżi – Eżami mill-Kummissjoni – Definizzjoni tas-suq inkwistjoni – Kriterji – Sostitwibbiltà tal-prodotti – Elementi ta’ evalwazzjoni – Kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ugwali –Struttura tal-provvista u d-domanda

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004)

(ara l-punti 144 sa 146)

6.      Konċentrazzjonijiet bejn impriżi - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Prova tal-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Kriterji għall-Evalwazzjoni - Eliminazzjoni ta ‘kumpannija li tikkostitwixxi “forza kompetittiva importanti” - Kunċett - Kumpannija li għandha rwol kompetittiv aktar importanti minn dak indott mill-ishma tas-suq tagħha - Esklużjoni - Denaturazzjoni tal-kunċett - Żball tal-liġi - Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-KunsillNru 139/2004, premessa 25 u Artikolu 2(3) ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punti 37 u 38)

(ara l-punti 171 sa 175)

7.      Konċentrazzjonijiet bejn impriżi - Evalwazzjoni tal-kompatibbiltà mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li tagħti lok għal effetti mhux koordinati - Prova tal-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Kriterji għal evalwazzjoni - Eliminazzjoni ta’ impriża li tikkostitwixxi “forza kompetittiva importanti” - Kunċett - Impriża li għandha rwol kompetittiv aktar importanti minn dak indott mill-ishma tas-suq tagħha - Eskluża – Żnaturament ta’ kunċett - Żball tal-liġi - Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3) ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punti 37 u 38)

(ara l-punti 183 sa 190, 193 sa 198, 212 sa 216, 219 sa 225)

8.      Konċentrazzjonijiet bejn impriżi - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Elementi ta’ evalwazzjoni - Konċentrazzjoni bejn żewġ impriżi attivi fuq dettalji tat-telefonija mobbli – L- eqreb kompetituri - Kunċett – Indiċi - Grad ta’ sostitwibbiltà bejn il-prodotti tal-partijiet għall-konċentrazzjoni - Grad ta’ rivalità bejn il-partijiet fil-konċentrazzjoni - Prova insuffiċjenti tal-eliminazzjoni ta’ restrizzjonijiet kompetittivi qawwija eżerċitati reċiprokament mill-partijiet fil-konċentrazzjoni - Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, premessa 25 u Artikolu 2(3); Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punt 28)

(ara l-punti 234 sa 250)

9.      Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibbilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Meta wieħed iqis kisbiet fl-effiċjenza - Elementi ta’ evalwazzjoni - Prova ta ‘indikaturi ta’ pressjoni ‘l fuq - Limiti - Prova tal-probabbiltà ta’ żieda sinjifikattiva fil-prezz minħabba l-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet kompetittivi reċiproċi qawwija eżerċitati mill-partijiet fil-konċentrazzjoni - Assenza - Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3) ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punti 76 u 78)

(ara l-punti 274 sa 282)

10.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Evalwazzjoni ġenerali ta’ effetti mhux koordinati – Portata - Turija tal-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Assenza - Żball tal-liġi - Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3) ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punt 25)

(ara l-punti 286 sa 290)

11.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ kumpanniji attivi fis-suq tat-telefonija mobbli marbuta rispettivament ma’ żewġ kumpanniji oħra li jikkompetu permezz ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Elementi ta’ evalwazzjoni - Neċessità li jiġi evitat kull preġudizzju li jirriżulta mit-tfixkil ta ‘l-allinjament ta’ l-interessi tal-imsieħba tal-ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Prattika deċiżjonali ġdida - Ammissibilità - Kundizzjonijiet

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3))

(ara l-punti 328 sa 332)

12.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni fuq suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ kumpanniji attivi fis-suq tat-telefonija mobbli marbut rispettivament ma’ żewġ kumpanniji oħra li jikkompetu permezz ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Elementi ta’ evalwazzjoni - Tfixkil tal-allinjament tal-interessi tal-imsieħba fi ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk - Tnaqqis tal-pressjoni kompetittiva eżerċitata mill-kumpanniji kompetituri msieħba tal-ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk minħabba l-bidla fil-pożizzjoni kompetittiva tagħhom - Ammissibilità - Kundizzjonijiet - Prova tal-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Assenza – Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3))

(ara l-punti 338 sa 348)

13.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ kumpanniji attivi fis-suq tat-telefonija mobbli marbuta rispettivament ma’ żewġ kumpanniji oħra li jikkompetu permezz ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Elementi ta’ evalwazzjoni fin-nuqqas ta’ eżami tas-saħħa tas-suq tal-entità amalgamata li tirriżulta f’degradazzjoni tas-servizzi offruti jew tal-kwalità tan-netwerk tagħha - Neċessità eżami solidu u konvinċenti tal-effetti tal-konċentrazzjoni fuq kompetituri

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3) ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punt 25)

(ara l-punti 358 sa 361)


14.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni fuq suq oligopolistiku li tagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ kumpanniji attivi fis-suq tat-telefonija mobbli marbut rispettivament lil żewġ kumpanniji oħra li jikkompetu permezz ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Elementi ta’ Evalwazzjoni - Effetti tal-konċentrazzjoni fuq kompetituri - Tnaqqis tal-pressjoni kompetittiva eżerċitata minn kompetituri minħabba t-tnaqqis fl-investimenti fl-infrastruttura wara t-tfixkil ta’ allinjament tal-interessi tal-imsieħba fil-ftehimiet ta’ kondiviżjoni tan-netwerk - Ammissibilità - Kondizzjonijiet - Prova tal-eżistenza ta’ rabta kawżali bejn iż-żieda fl-ispejjeż fissi u dik fi spejjeż inkrementali - Assenza – Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, premessa 25 u Artikolu 2(3))

(ara l-punti 364 sa 379)

15.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li tagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ kumpanniji attivi fis-suq tat-telefonija mobbli marbut rispettivament ma’ żewġ kumpanniji oħra li jikkompetu permezz ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Elementi ta’ Evalwazzjoni - Effetti tal-konċentrazzjoni fuq kompetituri - Tnaqqis tal-pressjoni kompetittiva eżerċitata minn kompetituri wara t-tfixkil tal-allinjament tal-interessi tal-imsieħba ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni netwerk - Element insuffiċjenti fin-nuqqas ta’ prova dwar l-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Riskju ta’ deterjorament tal-kwalità tan-netwerks minħabba ż-żieda fil-manutenzjoni u titjib tan-netwerks - Probabbiltà insuffiċjenti - Żball ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004)

(ara l-punti 380 sa 396)

16.    Konċentrazzjonijiet bejn kumpanniji - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ kumpanniji attivi fis-suq tat-telefonija mobbli marbut rispettivament lil żewġ kumpanniji oħra li jikkompetu permezz ta’ ftehim ta’ kondiviżjoni ta’ netwerk - Prova ta’ l-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Analiżi prospettiva - Neċessità li jitqiesu l-effetti possibbli kkoordinati jew mhux koordinati fit-tul - Assenza - Żball ta’ liġi

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004)

(ara l-punti 408 sa 416)

17.    Konċentrazzjonijiet bejn impriżi - Evalwazzjoni tal-kompatibilità mas-suq intern - Konċentrazzjoni li la toħloq u lanqas issaħħaħ pożizzjoni dominanti - Konċentrazzjonijiet f’suq oligopolistiku li jagħti lok għal effetti mhux koordinati - Konċentrazzjoni bejn żewġ impriżi attivi fis-suq tat-telefonija mobbli bl-ingrossa - Prova tal-eżistenza ta’ ostaklu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fis-suq intern - Elementi ta’ Evalwazzjoni - Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi attivi fis-suq - Eliminazzjoni ta’ kumpannija b’ishma tas-suq modesti – Insuffiċjenza ta’ provi - Prova tal-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet qawwija kompetittivi reċiproċi eżerċitati mill-partijiet tal-konċentrazzjoni - Assenza - Żbalji ta’ evalwazzjoni

(Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004, Artikolu 2(3) ; Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 2004/C 13/03, punti 14, 19 sa 21, 27, 37 u 38)

(ara l-punti 434 sa 453)

Sunt

Permezz ta’ sentenza CK Telecoms UK Investments vs Il-Kummissjoni Ewropea (T-399/16), mogħtija fit-28 ta’ Mejju, il-Qorti annullat id-deċiżjoni li permezz tagħha l-Kummissjoni (1) oġġezzjonat għal fużjoni bejn tnejn mill-erba’ operaturi tat-telefonija mobbli li huma attivi fis-suq tal-bejgħ bl-imnut għal servizzi tat-telekomunikazzjonijiet mobbli fir-Renju Unit.

Dan il-proġett, innotifikat lill-Kummissjoni fil-11 ta’ Settembru 2015, kellu jippermetti lir-rikorrenti, CK Telecoms UK Investments Ltd (iktar ’il quddiem “Three”), sussidjarja indiretta ta’ CK Hutchison Holdings Ltd, li tieħu l-kontroll esklużiv ta’ Telefónica Europe Plc (iktar ’il quddiem “O2”) u li b’hekk tikkostitwixxi l-attur prinċipali ta’ dan is-suq, ’il quddiem miż-żewġ operaturi l-oħra li jifdal, EE Ltd, sussidjarja ta’ BT Group plc (iktar ’il quddiem “BT/EE”), ex operatur storiku, u Vodafone.

Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni kienet, skont ir-Regolament dwar il-konċentrazzjonijiet (2) u l-linji gwida tagħha stess fuq l-evalwazzjoni tal-konċentrazzjonijiet orizzontali (iktar ’il quddiem il-“linji gwida”), (3), iddikjarat il-konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern abbażi ta’ tliet “teoriji tal-preġudizzju”. Fil-fatt, hija kkunsidrat li l-konċentrazzjoni kienet ser toħloq ostakoli sinjifikattivi għal kompetizzjoni effettiva minħabba l-eżistenza ta’ effetti mhux koordinati marbuta, l-ewwel nett, mal-eliminazzjoni ta’ restrizzjonijiet qawwija kompetittivi fis-suq bl-imnut (l-ewwel “teorija tal-preġudizzju”), li probabbilment kienet twassal għal żieda fil-prezzijiet tas-servizzi ta’ telefonija mobbli u limitazzjoni tal-għażla għall-konsumaturi. Fit-tieni lok, peress li s-suq inkwistjoni huwa kkaratterizzat mill-fatt li BT/EE u Three, minn naħa, u Vodafone u O2, min-naħa l-oħra, kienu kkonkludew ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk, l-operazzjoni influwenzat b’mod negattiv il-kwalità tas-servizzi għall-konsumaturi, billi ostakolat l-iżvilupp tal-infrastruttura tan-netwerk mobbli fir-Renju Unit (it-tieni “teorija tal-preġudizzju”). Fit-tielet lok, peress li tliet operaturi ta’ netwerks mobbli virtwali ma kellhomx in-netwerk tagħhom stess, Tesco Mobile, Virgin Mobile u TalkTalk (iktar ’il quddiem l- “non-ORM”), kienu kkonkludew ftehimiet li jagħtuhom aċċess għan-netwerk ta’ operatur ieħor bi prezzijiet bl-ingrossa, il-konċentrazzjoni seta’ jkollha effetti mhux koordinati sinjifikattivi fis-suq bl-ingrossa (it-tielet “teorija tal-preġudizzju”).

Il-Qorti Ġenerali kienet għalhekk mitluba tiddeċiedi, għall-ewwel darba, fuq il-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar il-konċentrazzjonijiet għal konċentrazzjoni f’suq oligopolistiku li la twassal għall-ħolqien u lanqas għat-tisħiħ ta’ pożizzjoni dominanti individwali jew kollettiva, iżda li tagħti lok għal effetti mhux koordinati.

Wara li fakkret il-limiti tal-istħarriġ tal-legalità li għandha tagħmel fuq l-evalwazzjonijiet kumplessi li jimplikaw il-kontroll tal-konċentrazzjonijiet, il-Qorti Ġenerali l-ewwel nett impenjat ruħha li tiddefinixxi l-kriterji applikabbli sabiex tistabbilixxi li tali konċentrazzjoni toħloq “tfixkil sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva”, kif jeħtieġ l-Artikolu 2(3) tar-Regolament dwar il-konċentrazzjonijiet, u pprovdiet preċiżazzjonijiet dwar l-oneru u l-livell ta’ prova li jippeżaw fuq il-Kummissjoni f’tali kuntest (4). Hija ppreċiżat b’mod partikolari li, sabiex effetti mhux koordinati li jirriżultaw minn konċentrazzjoni jkunu jistgħu jkollhom bħala konsegwenza tfixkil sinjifikattiv tal-kompetizzjoni effettiva, għandhom jiġu ssodisfatti żewġ kundizzjonijiet kumulattivi: il-konċentrazzjoni kellha timplika, minn naħa, l-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet kbar kompetittivi li l-partijiet fil-konċentrazzjoni kienu jeżerċitaw fuq xulxin u, min-naħa l-oħra, tnaqqis tal-pressjonijiet kompetittivi fuq il-kompetituri l-oħra. Barra minn hekk, hija enfasizzat li, fil-kuntest tal-analiżi prospettiva f’żewġ stadji li l-Kummissjoni kellha twettaq f’dan ir-rigward, hija ma kellhiex tipproduċi l-prova li x-xenarji u t-teoriji tad-dannu li hija kienet ikkunsidrat ser iseħħu inevitabbilment, iżda li tipproduċi provi suffiċjenti sabiex turi bi probabbiltà serja l-eżistenza ta’ ostakoli sinjifikattivi wara l-konċentrazzjoni.

F’dan il-każ, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Kummissjoni ma rnexxilhiex tipproduċi l-prova li l-konċentrazzjoni nnotifikata kienet ser toħloq effetti mhux koordinati li jistgħu jikkostitwixxu ostakoli sinjifikattivi għal kompetizzjoni effettiva, kemm fis-suq bl-imnut, skont l-ewwel u t-tieni teoriji tad-dannu, jew fis-suq bl-ingrossa, skont it-tielet teorija.

B’hekk, il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fl-ewwel lok, li l-Kummissjoni kienet wettqet diversi żbalji meta kkonkludiet, skont l-ewwel teorija tal-preġudizzju, li kien hemm probabbiltà ta’ effetti mhux koordinati fuq is-suq bl-imnut tat-telefonija mobbli marbuta mal-eliminazzjoni ta’ restrizzjonijiet kompetittivi qawwija. Qabel kollox hija ddeċidiet li l-Kummissjoni ma kinitx stabbilixxiet li Three kienet “forza kompetittiva importanti”, li l-eliminazzjoni tagħha kienet twassal għal tnaqqis fil-pressjoni kompetittiva suffiċjenti sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva. Minn naħa, billi fixklet il-kunċetti ta’ “tfixkil sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva” (5), ta’ “eliminazzjoni tal-limitazzjonijiet kompetittivi importanti” (6), kif ukoll ta’ “eliminazzjoni ta’ forza kompetittiva importanti” (7), lil-Kummissjoni wessgħet b’mod kunsiderevoli l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli fil-qasam tal-konċentrazzjonijiet ta’ impriżi u żnaturat il-kunċett ta’ “forza kompetittiva importanti”. Min-naħa l-oħra, huma kkunsidrati bħala insuffiċjenti d-diversi elementi kkunsidrati mill-Kummissjoni sabiex tikkonkludi li Three kienet tikkostitwixxi forza kompetittiva importanti jew kienet teżerċita, minn tal-inqas, restrizzjoni qawwija kompetittiva fis-suq, kemm fir-rigward taż-żieda tas-sehem gross tal-abbonati l-ġodda tagħha fir-rigward tal-ishma tagħha tas-suq, taż-żieda fin-numru tal-abbonati tagħha, tal-politika aggressiva ta’ prezzijiet li hija setgħet kellha jew inkella tar-rwol ta’ perturbatur li hija kienet storikament setgħet teżerċita fis-suq.

Bl-istess mod, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li għalkemm, ċertament, is-suq bl-imnut tat-telefonija mobbli inkwistjoni kien ikkaratterizzat minn livell baxx ta’ differenzjazzjoni tal-prodotti, b’tali mod li l-partijiet fil-konċentrazzjoni, kif ukoll l-operaturi l-oħra attivi fl-imsemmi suq, setgħu jiġu kkunsidrati bħala kompetituri relattivament qrib, dan l-element waħdu ma kienx madankollu suffiċjenti sabiex jipprova l-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet kbar għall-kompetizzjoni li l-partijiet fil-konċentrazzjoni kienu jeżerċitaw fuq xulxin u għalhekk l-eżistenza ta’ ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva.

Barra minn hekk, filwaqt li rrikonoxxiet li l-Kummissjoni setgħet tieħu inkunsiderazzjoni l-indikaturi ta’ pressjoni sabiex jiżdiedu l-prezzijiet (8), sa fejn dawn jirriflettu l-inċentivi tal-partijiet għall-konċentrazzjoni li jżidu l-prezzijiet tagħhom, il-Qorti Ġenerali madankollu ddeċidiet li l-analiżi kwantitattiva tagħha kienet nieqsa minn saħħa probatorja, peress li hija ma kinitx uriet bi probabbiltà suffiċjenti li l-prezzijiet kienu ser isofru żieda “sinjifikattiva” wara l-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet qawwija kompetittivi. Hija kkonstatat ukoll li l-Kummissjoni ma kinitx integrat fl-analiżi kwantitattiva tagħha ż-żieda fl-effiċjenza li l-konċentrazzjoni setgħet twassal għaliha. Fl-aħħar nett, hija ddeċidiet li l-Kummissjoni, fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tagħha tal-effetti mhux ikkoordinati, fl-ebda mument ma ppreċiżat jekk kinux ser ikunu “sinjifikattivi” jew kinux iwasslu għal tfixkil sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Kummissjoni kienet wettqet ukoll żbalji, ta’ liġi u ta’ evalwazzjoni, billi kkonkludiet, skont it-tieni teorija tal-preġudizzju, li jeżistu effetti mhux koordinati li jirriżultaw mit-taqlib tal-ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk.

Abbażi tal-prinċipju li l-ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk jista’ jkollhom effetti favorevoli għal kompetizzjoni effettiva għall-benefiċċju tal-konsumaturi, il-Kummissjoni kienet eżaminat sa fejn il-konċentrazzjoni, billi taqleb il-ftehim eżistenti, setgħet tneħħi d-dinamika kompetittiva tagħhom. Wara l-eżami tagħha tal-pjanijiet ta’ konsolidazzjoni tan-netwerks ippreżentati mill-partijiet notifikanti, kif ukoll ta’ ħames xenarji oħra ta’ integrazzjoni tan-netwerks eżistenti, hija kienet ikkonkludiet li l-operazzjoni setgħet twassal għal effetti antikompetittivi mhux ikkoordinati fis-suq bl-imnut, suq oligopolistiku b’ostakoli importanti għad-dħul. Minn naħa, hija setgħet iddgħajjef il-pożizzjoni kompetittiva tal-kompetituri msieħba fil-ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk u għalhekk tnaqqas il-pressjoni kompetittiva tagħhom. Min-naħa l-oħra, kien probabbli li dan iwassal għal tnaqqis fl-investimenti fil-livell tas-settur tal-infrastruttura tan-netwerks, u għalhekk għal tnaqqis fil-livell ta’ kompetizzjoni effettiva.

F’dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali l-ewwel nett enfasizzat li n-novità ta’ din it-teorija, meta mqabbla mal-prassi deċiżjonali preċedenti tal-Kummissjoni, ma kinitx timplika li din hija improbabbli jew infondata, u ddikjarat li taqbel magħha sa ċertu punt. Madankollu, hija enfasizzat li l-kapaċità kompetittiva u l-inċentivi sabiex BT/EE u Vodafone jiġu investiti ma jiddependux b’mod deċiżiv mid-deċiżjonijiet ta’ investiment tal-entità amalgamata jew minn żieda fl-ispejjeż, iżda b’mod partikolari mil-livell ta’ kompetizzjoni li jkunu qegħdin jiffaċċjaw, mir-riżorsi finanzjarji tagħhom u mill-istrateġiji tagħhom. Minn dan hija ddeduċiet li n-nuqqas ta’ allinjament possibbli tal-interessi bejn l-imsieħba tal-ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk, it-taqlib tagħhom fi tmiem il-konċentrazzjoni, jew saħansitra x-xoljiment tagħhom, ma jikkostitwixxix, f’dan il-każ u bħala tali, ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva fil-kuntest ta’ teorija ta’ dannu bbażata fuq effetti mhux koordinati.

Filwaqt li fakkret li r-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni kienu prinċipalment intiżi sabiex jipproteġu l-proċess kompetittiv bħala tali, u mhux il-kompetituri, il-Qorti Ġenerali sussegwentement eżaminat l-evalwazzjoni mill-Kummissjoni tal-effetti tal-konċentrazzjoni fuq iż-żewġ kompetituri, BT/EE u Vodafone, billi ħadet inkunsiderazzjoni l-pjanijiet ta’ konsolidazzjoni tan-netwerks li jikkonċernawhom rispettivament.

Fil-każ ta’ BT/EE, hija ddeċidiet li l-Kummissjoni ma rnexxilhiex tistabbilixxi li l-konċentrazzjoni, billi żżid l-ispejjeż ta’ manutenzjoni u ta’ titjib tan-netwerk u billi tnaqqas il-kwalità tagħha, taffettwa l-pożizzjoni kompetittiva tagħha, sal-punt li tikkostitwixxi ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva. F’dan ir-rigward, il-Qorti Ġenerali kkonstatat b’mod partikolari li l-Kummissjoni ma kinitx ipproduċiet il-prova li t-teorija tal-preġudizzju tagħha kienet ibbażata fuq rabta kawżali bejn iż-żieda preżunta tal-ispejjeż fissi u dik tal-ispejjeż differenzjali, li twassal għal inqas investimenti, għal deterjorament fil-kwalità tas-servizzi offruti fis-suq jew, jekk jiġu mgħoddija fuq il-konsumaturi, permezz ta’ żieda fil-prezzijiet, għat-tnaqqis tal-pressjoni kompetittiva ta’ BT/EE u ta’ Vodafone fuq is-suq.

Fil-każ ta’ Vodafone, wara li fakkret li t-tnaqqis tal-pressjoni kompetittiva li din l-impriża setgħet teżerċita ma kienx, fih innifsu, suffiċjenti sabiex jiġi stabbilit ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva f’dan il-każ, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet b’mod partikolari li l-Kummissjoni ma kinitx ipprovat b’mod suffiċjenti fid-dritt li d-deċiżjoni eventwali tagħha li tirrestrinġi l-investimenti tagħha fin-netwerk tagħha stess tirriżulta b’mod suffiċjentement realistiku u plawżibbli tal-konċentrazzjoni, tbiddel il-fatturi li jiddeterminaw l-istat tal-kompetizzjoni fis-swieq affettwati u xxekkel, f’dan il-każ, b’mod “sinjifikattiv” il-kompetizzjoni effettiva fis-suq ikkonċernat.

Fl-aħħar nett, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Kummissjoni kienet wettqet żball ta’ liġi meta kkunsidrat li t-trasparenza msaħħa tal-investimenti globali tal-operaturi ta’ netwerks mobbli, ikkawżata mill-ftehim ta’ kondiviżjoni tan-netwerk, tnaqqas l-inċentiv tagħhom sabiex jinvestu fin-netwerk tagħhom u, konsegwentement, il-pressjoni kompetittiva tagħhom, mingħajr madankollu ma tiddefinixxi l-kuntest temporali xieraq li fih hija kellha l-intenzjoni tistabbilixxi l-eżistenza ta’ ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva. Fil-fatt, il-Kummissjoni analizzat, minn naħa, l-effetti immedjati tal-konċentrazzjoni fuq medda qasira u ta’ żmien medju fir-rigward tas-sovrapożizzjoni temporanja taż-żewġ ftehimiet ta’ kondiviżjoni tan-netwerks, u, min-naħa l-oħra, l-effetti tagħha fuq perijodu medju u twil fid-dawl tal-pjanijiet ta’ konsolidazzjoni tan-netwerk. Min-naħa l-oħra, hija ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-partijiet fil-konċentrazzjoni ma jżommux fuq medda twila ta’ żmien żewġ netwerks separati, minkejja li hija kienet invokat din l-eventwalità diversi drabi fid-deċiżjoni kkontestata. Issa, l-eżami tal-effetti ta’ operazzjoni ta’ konċentrazzjoni fuq suq oligopolistiku fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet, li jeħtieġ investimenti fit-tul u fejn il-konsumaturi huma ta’ spiss marbuta b’kuntratti fuq diversi snin, kien jippreżupponi analiżi prospettiva dinamika li titlob it-teħid inkunsiderazzjoni ta’ eventwali effetti kkoordinati jew unilaterali fuq perijodu ta’ żmien relattivament estiż fil-futur. Għaldaqstant, il-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi meta kklassifikat l-effett ta’ trasparenza msaħħa fuq l-investiment globali fin-netwerks bħala effetti mhux koordinati.

Fl-aħħar nett, fit-tielet lok, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-Kummissjoni ma rnexxilhiex tistabbilixxi, skont it-tielet teorija tal-preġudizzju, l-eżistenza ta’ effetti mhux koordinati fuq is-suq bl-ingrossa.

F’dan ir-rigward, hija rrilevat, qabel kollox, li t-tnaqqis tan-numru ta’ operaturi ta’ netwerk mobbli minn erbgħa għal tlieta ma kienx fih innifsu ta’ natura li jistabbilixxi l-eżistenza ta’ tfixkil sinjifikattiv tal-kompetizzjoni, peress li numru kbir ta’ swieq oligopolistiċi juru livell ta’ kompetizzjoni li jista’ jiġi kklassifikat bħala b’saħħtu. Sussegwentement hija kkunsidrat li, minkejja l-fatt li l-indiċi Herfindahl-Hirschmann, użat sabiex jitkejjel il-livell ta’ konċentrazzjoni ta’ suq, f’dan il-każ kien jaqbeż il-limiti li taħthom kien, bħala prinċipju (9) eskluż li l-konċentrazzjoni jkollha problemi kompetittivi, qbiż ta’ dawn il-limiti ma kienx jimplika, skont il-punt 21 tal-linji gwida, preżunzjoni ta’ eżistenza ta’ problemi kompetittivi. Madankollu, filwaqt li kkonstatat li, sabiex tikkonkludi li Three kienet “forza kompetittiva importanti” fis-suq bl-ingrossa, il-Kummissjoni ma bbażatx ruħha fuq is-sehem gross tagħha mis-suq storiku u l-livell ta’ konċentrazzjoni, iżda fuq is-sehem gross tagħha ta’ klijenti ġodda u l-analiżi kwalitattiva tal-importanza tagħha fis-suq bl-ingrossa, hija ddeċidiet li l-istituzzjoni ma kinitx spjegat, b’mod kredibbli, għaliex is-sehem gross ta’ klijenti ġodda kien f’dan il-punt determinanti f’dan il-każ, u lanqas għaldaqstant ipprovat, fin-nuqqas ta’ evalwazzjoni, l-eżistenza ta’ ostakolu iddettaljat ta’ kompetizzjoni sinjifikattiva għal dan is-suq.

Barra minn hekk, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li, għalkemm seta’ jiġi kkunsidrat, fid-dawl tal-parti grossa tagħha ta’ klijenti ġodda, li Three kellha l-kapaċità li tikkompeti mal-atturi l-oħra fis-suq bl-ingrossa, li hija kienet kompetitur kredibbli, li hija kellha influwenza fuq il-kompetizzjoni u li hija kienet saħħet il-pożizzjoni tagħha fis-suq, madankollu la kien suffiċjenti sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ ostakolu sinjifikattiv għal kompetizzjoni effettiva, f’kuntest fejn il-parti tagħha tas-suq kienet, fir-realtà, modesta ħafna u lanqas biex tikkonkludi li kien forza kompetittiva importanti. Fl-aħħar nett, hija ddeċidiet li l-Kummissjoni ma kinitx uriet li l-konċentrazzjoni kienet ser twassal għat-tneħħija tar- restrizzjonijiet kompetittivi importanti li l-partijiet qabel kienu jeżerċitaw fuq xulxin.


1      Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tat-11 ta’ Mejju 2016, li tiddikjara konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern (Każ M.7612 – Hutchison 3G UK vs Telefónica UK), innotifikata taħt in-numru C (2016) 2796, disponibbli bl-Ingliż, fil-verżjoni mhux kunfidenzjali tagħha, fl-indirizz li ġej: <https ://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7612_6555_3.pdf>. (Sunt ippubblikat fil-ĠU 2016, C 357, p. 15).


2      Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 3, p. 40).


3      Linji Gwida dwar il-valutazzjoni tal-amalgamazzjonijiet orizzontali taħt ir-Regolament tal-Kunsill dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 3, p. 10)


4      Skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament dwar il-konċentrazzjonijiet, kif interpretat fid-dawl tal-premessa 25 tiegħu.


5      Kriterju ġuridiku msemmi fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament fuq il-konċentrazzjonijiet.


6      Kriterju msemmi fil-premessa 25 tar-Regolament dwar il-konċentrazzjonijiet.


7      Kriterju bbażat fuq il-linji gwida użati fid-deċiżjoni kkontestata.


8      Analiżi msejħa “upward pricing pressure” jew UPP


9      Skont il-punti 19 sa 21 tal-linji gwida.