Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 23 octombrie 2013 – Solberg/(OEDT)

(Cauza F-148/12)1

(Funcţie publică – Fost agent temporar – Raport de evaluare – Interesul de a exercita acţiunea – Obligaţia de motivare – Întinderea puterii de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ulrik Solberg (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (reprezentanți: D. Storti, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)ObiectulCerere de anulare a deciziei de stabilire a raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2011.DispozitivulRespinge acţiunea.Domnul Solberg suportă propriile cheltuieli de judecată, precum şi pe cele efectuate de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie.