2012 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje de Bruin prieš EIT

(Byla F-80/12)1

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 319, 2012 10 20, p. 18.