Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 12. dubna 2021 – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o. v. Republika Slovinsko

(Věc C-235/21)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Odpůrkyně: Republika Slovinsko

Předběžné otázky

Lze písemnou smlouvu považovat za fakturu ve smyslu článku 203 směrnice o DPH1 , pouze pokud obsahuje všechny náležitosti stanovené pro fakturu podle kapitoly 3 („Fakturace“) směrnice o DPH?

    anebo, v případě záporné odpovědi

2.    Jaké jsou náležitosti nebo okolnosti, na jejichž základě lze v každém případě písemnou smlouvu považovat (rovněž) za fakturu zakládající povinnost zaplatit DPH podle článku 203 směrnice o DPH?

    anebo, konkrétněji

3.    Lze písemnou smlouvu uzavřenou dvěma osobami povinnými k DPH, jejímž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí služby, považovat za fakturu ve smyslu článku 203 směrnice o DPH, pokud z ní vyplývá výslovná a objektivně rozpoznatelná vůle prodávajícího nebo poskytovatele služeb, jako smluvní strany, vystavit fakturu týkající se konkrétního plnění, což může u kupujícího vést k odůvodněné domněnce, že si na jejím základě může odečíst DPH na vstupu?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).