Tožba, vložena 30. marca 2012 – ZZ proti EIGE

(Zadeva F-43/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski inštitut za enakost spolov

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EIGE s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za izplačilo dodatka za vodenje za obdobje od 1. junija 2011 do 30. septembra 2011.

Predlog tožeče stranke

Odločba direktorice EIGE z dne 12.januarja 2012 s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za izplačilo dodatka za vodenje za obdobje od 1. junija 2011 do 30. septembra 2011, ki je bila po ugovoru tožeče stranke potrjena z odločbo odgovornega v kadrovski službi EIGE z dne 27. februarja 2012 naj se razglasi za nično;

Naloži naj se plačilo dodatka za vodenje za obdobje od 1. junija 2011 do 30. septembra 2011 skupaj z zamudnimi obrestmi, katerih znesek je treba izračunati na podlagi obrestne mere, ki jo Evropska centralna banka določa za glavne operacije refinanciranja, povečani za dve odstotni točki, od 30. septembra 2011;

Evropskemu inštitutu za enakost spolov naj se naloži plačilo stroškov.