Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 6 juni 2011 - MM mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irland och Attorney General

(Mål C-277/11)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MM

Motparter: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irland och Attorney General

Tolkningsfråga

När en sökande, efter att ha fått avslag på sin ansökan om flyktingstatus, ansöker om status som alternativt skyddsbehövande och det föreslås att även denna ansökan ska avslås, innebär då skyldigheten för medlemsstaterna att samarbeta med en sökande, vilken framgår av artikel 4.1 i rådets direktiv 2004/83/EG1, att myndigheterna i den aktuella medlemsstaten ska informera sökanden om resultaten av bedömningen innan ett slutligt beslut meddelas, så att sökanden kan bemöta de aspekter som ligger till grund för förslaget om avslag?

____________

1 - EUT L 304, s. 12, och rättelse EUT L 204, 2005, s. 24.