Sag anlagt den 11. februar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-14/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Sagias)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AST/117/11 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til nævnte udvælgelsesprøves bedømmelsesprøver med den begrundelse, at han ikke har den krævede erhvervserfaring.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AST/117/11 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til nævnte udvælgelsesprøves bedømmelsesprøver, en afgørelse, som blev fremsendt til sagsøgeren ved skrivelse af 18. april 2012 og efterfølgende bekræftet, idet bekræftelsen blev fremsendt til sagsøgeren ved skrivelse af 24. maj 2012.

Annullation af afgørelsen af 9. november 2012 om afslag på den klage, som blev indgivet over den af førnævnte udvælgelseskomité trufne afgørelse.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.