Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 22 ianuarie 2021 – flightright GmbH/Ryanair DAC, fostă Ryanair Ltd

(Cauza C-37/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: flightright GmbH

Pârâtă: Ryanair DAC, fostă Ryanair Ltd

Întrebările preliminare

Acordarea cu întârziere a permisiunii de decolare de către gestionarul traficului aerian constituie în sine o împrejurare excepțională în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 sau această întrebare trebuie să primească un răspuns negativ întrucât întârzierile în acordarea de către gestionarul traficului aerian a permisiunii de decolare, așa-numitele realocări de sloturi orare, nu reprezintă un eveniment „dincolo de ceea ce este obișnuit” în transportul aerian, ci un eveniment care face parte din procesele obișnuite și previzibile și din contextul general al transportului aerian internațional, fiind un eveniment inerent exercitării normale a activității operatorilor de transport aerian?

Așa-numitele realocări de sloturi orare efectuate de gestionarul traficului aerian în transportul aerian internațional, deja cunoscute de instanțele de judecată, nu sunt împrejurări situate dincolo de ceea ce este obișnuit, în sensul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, ci efecte colaterale obișnuite, normale și previzibile ale transportului aerian sau este necesar ca, în cadrul litigiului, să se dovedească acest lucru prin intermediul unor expertize, ceea ce ar fi posibil numai dacă realocările de sloturi orare intervin extrem de rar, iar nu în mod constant în transportul aerian internațional?

Realocările de sloturi orare efectuate de gestionarul traficului aerian trebuie considerate împrejurări excepționale în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 numai atunci când ele însele au la origine împrejurări care pot fi calificate drept excepționale în sensul articolului 5 alineatul (3) din acest regulament, așadar, de exemplu, un accident sau o amenințare teroristă, dar nu condiții meteorologice frecvente la momentul și la locul evenimentului, care afectează temporar transportul aerian?

Vremea nefavorabilă ca motiv pentru realocarea unui slot orar reprezintă o împrejurare excepțională în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 numai atunci când vremea nefavorabilă îndeplinește, la rândul său, elementele constitutive ale unei împrejurări excepționale, atunci când vremea nefavorabilă în locul respectiv și în perioada respectivă se situează, la rândul său, „dincolo de ceea ce este obișnuit”, la rândul său nu face parte din „condițiile meteorologice obișnuite și previzibile” în locul respectiv și în perioada respectivă, ci „se diferențiază de acestea”?

Condițiile meteorologice nefavorabile, care, într-un loc determinat și într-o perioadă determinată, nu se situează „dincolo de ceea ce este obișnuit”, nu se diferențiază de condițiile meteorologice obișnuite și previzibile într-un loc determinat și într-o perioadă determinată, constituie evenimente inerente exercitării normale a activității operatorilor de transport aerian și se încadrează în contextul normal al transportului aerian în sensul interpretării articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul privind drepturile pasagerilor de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).