Tužba podnesena 21. ožujka 2021. – Europska komisija/Republika Bugarska

(predmet C-174/21)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Bugarska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 260. stavka 1. UFEU-a u pogledu zona i aglomeracija BG0001 AG Sofija, BG0002 AG Plovdiv, BG0004 Sjever, BG0005 Jugozapad i BG0006 Jugoistok, time što nije donijela sve potrebne mjere za izvršenje presude Suda od 5. travnja 2017., Komisija/Bugarska (C-488/15, EU:C:2017:267);

naloži Republici Bugarskoj da Komisiji plati dnevni paušalni iznos od 3156 eura, od dana objave presude od 5. travnja 2017., Komisija/Bugarska (C-488/15, EU:C:2017:267) do dana objave presude u ovom predmetu odnosno, u slučaju ranijeg izvršenja prvonavedene presude, do 31. prosinca posljednje godine njezina neizvršenja; u svakom slučaju ne manje od minimalnog paušalnog iznosa od 653 000 eura;

naloži Republici Bugarskoj da Komisiji plati dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 5677,20 eura za svaku pojedinu zonu kvalitete zraka, od dana objave presude Suda u ovom predmetu do godine potpunog izvršenja presude od 5. travnja 2017., Komisija/Bugarska (C-488/15, EU:C:2017:267) i

naloži Republici Bugarskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Bugarska nije poduzela sve potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom Suda u predmetu C-488/15 čime nastavlja s povredom (i) obveza koje ima na temelju članka 13. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu, u vezi s Prilogom XI. toj direktivi i (ii) obveza koje ima na temelju članka 23. te direktive.

____________