Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 26.2.2014 – Diamantopoulos v. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

(Asia F-53/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 12 – Implisiittinen päätös valituksen hylkäämisestä – Kanteen nostamisen jälkeen tehty nimenomainen päätös valituksen hylkäämisestä – Perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alkis Diamantopoulos (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja E. Chaboureau)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksestä olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD12 vuoden 2012 ylennyskierroksella.

Tuomiolauselma

Euroopan ulkosuhdehallinnon päätös olla ylentämättä Alkis Diamantopoulosia palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2012 ylennyskierroksella kumotaan.

Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Alkis Diamantopoulosin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 215, 27.7.2013, s. 20.