Euroopa Kohtu (viies koda) 14. novembri 2014. aasta määrus (Amtsgericht Rüsselsheim’i eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Sandy Siewert jt versus Condor Flugdienst GmbH

(kohtuasi C-394/14)1

(Eelotsusetaotlus – Kodukord – Artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Lennu pikaajaline hilinemine – Reisijate õigus hüvitisele – Lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest vabastamise tingimused – Mõiste „erakorralised asjaolud” – Lennuk, mida on eelmise lennu käigus trapiga vigastatud)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Rüsselsheim

Põhikohtuasja menetluse pool

Hagejad: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Kostja: Condor Flugdienst GmbH

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et niisugust sündmust, nagu on põhikohtuasjas käsitletav trapi põrkamine vastu lennukit, ei saa kvalifitseerida „erakorraliseks asjaoluks”, mis vabastaks lennuettevõtja kohustusest maksta reisijatele hüvitist selle lennukiga tehtava lennu pikaajalise hilinemise korral.

____________

1 ELT C 372, 20.10.2014.