RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

22. svibnja 2014.

Predmet F‑90/13

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

  „Članak 32. stavak 1. Poslovnika – Povreda dobrog sudovanja – Isključenje zastupnika stranke iz postupka“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor u EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a.

Odluka:      Osoba A isključuje se iz postupka, sukladno članku 32. stavku 1. Poslovnika. Preslika ovog rješenja upućuje se nadležnim španjolskim i talijanskim tijelima, pod koja potpada osoba A.

Sažetak

Sudski postupak – Zastupanje stranaka – Isključenje zastupnika stranke iz postupka

(čl. 32. st. 1. Poslovnika Službeničkog suda)

Ponašanje odvjetnika, zastupnika stranke pred sudovima Unije, koje se sastoji u podnošenju tužbe koja se temelji na činjenicama koje su gotovo istovjetne onima koje su bile povod ranijim tužbama koje su odbijene kao očito neosnovane ili odbačene kao očito nedopuštene, ili koja se oslanja na iste razloge koji su karakteristični za sklonost navedene stranke da sustavno i bez razlike odabire sudski postupak, može se smatrati nespojivim sa zahtjevima dobrog sudovanja.

O takvom je slučaju riječ kada navedeni odvjetnik takvim ponašanjem bez promišljanja pridonosi svadljivom ponašanju stranke koje se, uzimajući u obzir osobito velik broj pravnih sredstava koje je podnio pred sudovima Unije, čiju količinu uobičajeno pažljiv odvjetnik nije mogao ne primijetiti, pokazalo osobito štetnim za dobro sudovanje.

U tim uvjetima, valja primijeniti članak 32. stavak 1. Poslovnika Službeničkog suda i isključiti pravnog zastupnika iz postupka. To isključenje obvezuje stranku da promijeni pravnog zastupnika, ali nikako ne zadire u ocjenu tužbe u meritumu koju će Službenički sud dati, a o kojoj je postupak još u tijeku sve dok je stranka ne povuče.

(t. 12., 18., 21., 26. i 27.)