2006 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Blank ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-103/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Klaus Blank. (St. Stevens-Woluwe, Belgija) ir kiti., atstovaujami advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos atsisakymą įrašyti ieškovus į pareigūnų, paaukštintų, priskiriant į A*10 lygį, sąrašą pagal 2005 m. paaukštinimus, nes šie sprendimai netiesiogiai išplaukia iš 2005 m. lapkričio 23 d. administracinio pranešimo Nr. 85-2005.

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes, o būtent - ieškovų priskyrimą į A*10 lygį atgaline data nuo 2005 m. kovo 1 dienos.

Papildomai, prašyti atsakovės pripažinti, kad ieškovai yra tinkami būti paaukštintais priskiriant juos į A*10 lygį vykdant kitą paaukštinimą, ir priteisti iš atsakovės atlyginti ieškovų žalą, patirtą dėl to, kad jie nebuvo paaukštinti priskiriant į A*10 lygį nuo 2005 m. kovo 1 dienos.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami savo ieškinį, ieškovai nurodo labai panašius pagrindus, į nurodytuosius byloje F-45/061.

____________

1 - OL C 143, 2006 6 17, p. 39.