29. märtsil 2009 esitatud hagi - Kipp versus Europol

(Kohtuasi F-28/09)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Michael Kipp (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (EUROPOL)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, milles hagejale teatati võimatusest pakkuda talle alalist töökohta, ning 7. detsembri 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus esimese otsuse peale.

Hageja nõuded

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, milles kostja teatas hagejale, et ta ei saa talle alalist tööd pakkuda, ning samuti ka kaebuse kohta tehtud 7. jaanuari 2009. aasta otsus, mis tunnistas põhjendamatuks hageja etteheited 12. juuni 2008. aasta otsuse peale

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________