Talan väckt den 28 juli 2011 - ZZ mot rådet

(Mål F-75/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 vid befordringsförfarandet 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 april 2011 att avslå sökandens klagomål mot beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 vid befordringsförfarandet 2007,

för det fall det är nödvändigt, ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 vid befordringsförfarandet 2007, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________