Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Trieste (Italia) la 26 mai 2021 – GE/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Cauza C-328/21)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Trieste

Părțile din procedura principală

Reclamant: GE

Pârât: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Întrebările preliminare

Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 604/20131 trebuie interpretat

în sensul că lipsa înmânării broșurii informative prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 unei persoane care îndeplinește condițiile descrise la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 determină, în sine, nulitatea, care nu poate fi acoperită, a măsurii de transfer (și, eventual, inclusiv responsabilitatea de a examina cererea de protecție internațională de către statul membru în care persoana a depus o nouă cerere)

sau în sensul că reclamantul are obligația să dovedească în justiție că, dacă broșura i-ar fi fost înmânată, procedura ar fi avut un rezultat diferit?

Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Uniunii Europene trebuie interpretat

în sensul că lipsa înmânării broșurii informative prevăzute la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 unei persoane care îndeplinește condițiile descrise la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, determină, în sine, nulitatea, care nu poate fi acoperită, a măsurii de transfer (și, eventual, inclusiv oferirea necesară, pe cale de consecință, a posibilității de a depune o nouă cerere de protecție internațională)

sau în sensul că reclamantul are obligația să dovedească în justiție că, dacă broșura i-ar fi fost înmânată, procedura ar fi avut un rezultat diferit?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (JO 2013, L 180, p. 31.).