Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Halduskohus, Bolzano provintsi autonoomne osakond (Itaalia) 18. veebruaril 2021 – KW versus Bolzano autonoomne provints

(kohtuasi C-102/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Halduskohus, Bolzano provintsi autonoomne osakond

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: KW

Vastustaja: Bolzano autonoomne provints

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 25. juuli 2012. aasta otsusega SA.32113 (2010/N) lubatud abi 80% ulatuses väikeste hüdroelektrijaamade ehitamiseks, millega toota elektrienergiat taastuvenergia allikatest selliste Alpi kõrgmäestiku mägimajade ja kaitseonnide omatarbeks, mida ei ole võimalik ühendada elektrivõrku ilma kohase tehnilise ja rahalise kuluta, on 31. detsembril 2016 lõppenud?

2.    Kui vastus sellele küsimusele on jaatav:

2.1    Kas määruse (EL) 2015/15891 artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et abi kuritarvitamise korral peab enne riigi ametiasutuste sekkumist tegema abi tagastamise otsuse komisjon?

2.2    Kas nimetatud abi on ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c tähenduses kokkusobiv siseturuga, kuna selle eesmärk on teatud majanduspiirkondade arengu soodustamine, või võib see moonutada konkurentsi ja mõjutada liikmesriikide vahelist kaubandust?

____________

1 Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).