Rikors ippreżentat fis-7 ta' Ottubru 2010 - Cervelli vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-98/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Francesca Cervelli (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier u M. Arias Díaz, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni illi tirrifjuta li tagħti l-allowance ta' espatrijazzjoni lir-rikorrenti.

Talbiet tar-rikorrenti

jiddikjara n-nullità tad-deċiżjoni ta' ċaħda tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2010;

jikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

____________