Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. aprilli 2013. aasta otsus – CB versus komisjon

(kohtuasi F-73/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Avalik konkurss – Konkursi EPSO/AD/181/10 teade – Hindamiskatsetele mittelubamine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: CB (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada otsus, millega hagejat ei lubatud osaleda avaliku konkursi EPSO/AD/181/10 hindamiskeskuse etapis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool CB kohtukuludest.

Jätta pool CB kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 282, 24.9.2011, lk 53.