Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 14. mai 2014. aasta otsus – Delcroix versus SEAE

(kohtuasi F-11/13)1

(Avalik teenistus – Ametnik – Euroopa välisteenistus – Kolmandas riigis asuva delegatsiooni juht – Euroopa välisteenistuse asukohta üleviimine – Delegatsiooni juhi teenistussuhte ennetähtaegne lõpetamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicola Delcroix (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa välisteenistus (esindajad: R. Metsola ja S. Marquardt, hiljem S. Marquardt)

Ese

Nõue tühistada otsus viia hageja üle tööle Euroopa välisteenistuse asukohta ja lõpetada tema suunamine Dijboutis asuvasse EL delegatsiooni teenistusse.

Resolutsioon

Tühistada 8. märtsi 2012. aasta kirjaga saadetud otsus N. Delcroix üleviimise kohta Euroopa välisteenistuse asukohta ja tema teenistussuhte ennetähtaegse lõpetamise kohta Euroopa Liidu delegatsiooni juhina Djibouti Vabariigis.

Jätta Euroopa välisteenistuse kulud tema enda kanda ja mõista Euroopa välisteenistuselt välja N. Delcroix kantud kulud.

____________

____________

1     ELT C 123, 27.4.2013, lk 29.