Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.10.2013 – BF v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-69/11)1

(Henkilöstö – Menettely johtajan viran täyttämiseksi – Esivalintalautakunnan kertomus – Perustelut – Puuttuminen – Nimityspäätöksen lainvastaisuus – Edellytykset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BF (Luxembourg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy ja J. Vermer, avustajanaan D. Waelbroeck)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen tilintarkastustuomioistuimen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin nimittämättä henkilöstöasioiden johtajan virkaan ja kyseiseen virkaan nimitettiin toinen hakija.

Tuomiolauselma

Päätökset, jotka on tehty 18.11.2010 ja joilla Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin nimitti Z:n henkilöstöasioiden johtajan virkaan ja hylkäsi BF:n hakemuksen kyseiseen virkaan, kumotaan.

Lausunnon antaminen Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen pyynnöstä, joka koskee kannekirjelmän liitteiden A 7 ja A 11 poistamista asiakirja-aineistosta, raukeaa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan BF:n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 282, 24.9.2011, s. 52.