Kasační opravný prostředek podaný dne 1. dubna 2021 Olimp Laboratories sp. z o.o. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 27. ledna 2021 ve věci T-817/19, Olimp Laboratories v. EUIPO

(Věc C-219/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Olimp Laboratories sp. z o.o. (zástupce: M. Kondrat, adwokat)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr (senát, který rozhoduje o přípustnosti kasačního opravného prostředku) usnesením ze dne 24. června 2021 rozhodl, že kasační opravný prostředek není přípustný a že společnost Olimp Laboratories sp. z o.o. ponese vlastní náklady řízení.

____________