Avaliku Teenistuse Kohtu 28. märtsi 2012. aasta otsus – BD versus komisjon

(kohtuasi F-36/11)1

(Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Lepingu pikendamata jätmine – Personalieeskirjade artikkel 11a – Huvide konflikt – Usaldussuhe – Personalieeskirjade artikkel 12c – Töö väljaspool ametikohta – Süütuse presumptsioon)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BD (Etterbeek, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega ei pikendatud hageja lepingut pärast selle lõppemist ning sellest tulenevalt mitte võtta teda 1. novembrist 2010 uuesti teenistusse.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BD kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 179, 18.6.2011, lk 22.