Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2021. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(predmet C-663/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Druga stranka u postupku: AA

Prethodna pitanja

Treba li prilikom ocjene toga smije li se status azilanta koji je nadležno tijelo prethodno odobrilo izbjeglici opozvati iz razloga koji se navodi u članku 14. stavku 4. točki (b) Direktive 2011/95/EU1 provesti odvagivanje interesa kao samostalnog kriterija na način da je za opoziv potrebno da javni interesi za vraćanje moraju prevagnuti u odnosu na interese izbjeglice za daljnje postojanje zaštite koju pruža država primateljica, pri čemu kažnjivost kaznenog djela i moguću opasnost za društvo treba usporediti s interesima stranca u pogledu zaštite, što uključuje opseg i vrstu mjera koje se mogu primijeniti na tog stranca?

Protivi li se odredbama Direktive 2008/115/EZ1 , osobito njezinim člancima 5., 6., 8. i 9., nacionalno zakonodavstvo u skladu s kojim odluku o vraćanju državljanina treće zemlje kojem je dosadašnje pravo boravka kao izbjeglice oduzeto opozivom statusa azilanta treba donijeti čak i ako je već u trenutku donošenja odluke o vraćanju utvrđeno da zbog zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja nije dopušteno udaljavanje na neodređeno vrijeme te je to također utvrđeno u obliku koji može postati pravomoćan?

____________

1     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)

1     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL 2008., L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)