Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 8 noiembrie 2012 - Dekker/Europol

(Cauza F-69/12)1

Limba de procedură: olandeza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 319, 20.10.2012, p. 17.