Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 30 mai 2013

Marcuccio/Comisia

(Cauza F-102/11)1

„Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă aplicată pe fax diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive adresate prin poștă – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită”

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei prin care se refuză plata către reclamant a cheltuielilor pentru călătoria anuală de la locul de repartizare la locul de origine pentru anii 2005-2010

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 126, 28.4.2012, p. 27.