Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. júla 2011 - Geradon/Rada

(vec F-102/10)

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011, s. 64.