Pritožba, ki jo je 11. decembra 2020 vložil Colin Brown zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-18/19, Brown/Komisija

(Zadeva C-675/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Colin Brown (zastopnik: I. Van Damme, advocaat)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Svet Evropske unije

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo, s katero izpodbijana odločba ni bila razglašena za nično1 ;

na podlagi celotnega spisa, ki mu je na voljo, ugotovi, da bi bilo treba izpodbijano odločbo razglasiti za nično in odrediti, naj se pravica pritožnika do izselitvenega dodatka in potnih stroškov ponovno vzpostavi z učinkom od 1. decembra 2017 in naj se pritožniku izplačajo dodatki, ki niso bili plačani med 1. decembrom 2017 in datumom ponovne vzpostavitve pravice pritožnika, skupaj z obrestmi; in

Komisiji naloži plačilo stroškov, ki so pritožniku nastali v postopku pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je podalo napačno razlago člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom s tem, da je dopustilo ali zahtevalo odvzem pravice uradnika do izselitvenega dodatka, ker je pridobil državljanstvo kraja svoje zaposlitve, pri čemer ni prišlo do spremembe kraja zaposlitve uradnika.

Drugi pritožbeni razlog: dejstvo, da sta Splošno sodišče v sodbi in Komisija v izpodbijani odločbi za pritožnika uporabila člen 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, je povzročilo neupravičeno diskriminacijo.

____________

1 Odločba Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev z dne of 19. marca 2018, s katero je bila pritožniku odvzeta pravica do izselitvenega dodatka in plačila potnih stroškov z učinkom od 1. decembra 2017.