Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 3. decembra rīkojums – BT/Komisija

(lieta F-45/12) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Līguma nepagarināšana – Nepietiekami pamatota prasība – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BT (Bukareste, Rumānija) (pārstāve – N. Visan, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepagarināt prasītājas līgumdarbinieka darba līgumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;BT sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanas izdevumus.