2008 m. birželio 27 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Nijs prieš Audito rūmus

(Byla F-1/08 R)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas - Pagrindų ir argumentų santrauka - Skundo pateikimo terminas - Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldange, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Bendrijų audito rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier ir G. Corstens

Dalykas

Apeliacinės komisijos sprendimo nepaaukštinti ieškovo pareigų paskiriant jį į A*11 lygį per 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą panaikinimas ir prašymas atlyginti nuostolius.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir akivaizdžiai nepagrįstą.

B. Nijs padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 64, 2008 3 8 , p. 68.