Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Erfurt (Saksamaa) 23. juunil 2021 – A versus B

(kohtuasi C-388/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Erfurt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A

Kostja: B

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2007/46/EÜ1 artikli 18 lõige 1, artikli 26 lõige 1, artikkel 46 koosmõjus määruse (EÜ) nr 715/20072 artiklitega 4, 5 ja 13 järgivad ka eesmärki kaitsta sõidukite ostjate huve ja vara? Kas sellega on hõlmatud ka sõiduki ostja huvi hoiduda ostmast sõidukit, mis ei ole kooskõlas liidu õiguse nõuetega, eelkõige sellist sõidukit, millesse on paigaldatud keelatud katkestusseade määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses?

Kas liidu õigusest, eelkõige tõhususe põhimõttest ja põhiõigustest ning looduse enese õigustest tuleneb, et sõiduki ostjal on õigus esitada sõiduki tootja vastu tsiviilõiguslikku kahju hüvitamise nõuet iga kord, kui sõiduki tootja on enda süül (hooletusest või tahtlikult) lasknud turule sõiduki, millesse on paigaldatud keelatud katkestusseade määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT 2007, L 263, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT 2007, L 171, lk 1).