Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 25. maija spriedums - Bombín Bombín/Komisija

(lieta F-22/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ - Ikgadējais atvaļinājums - Atvaļinājuma atlikšana - Ierēdnis, kas ir pārtraucis pildīt dienesta pienākumus - Finansiāla atlīdzība

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luis María Bombín Bombín (Roma, Itālija) (pārstāvis - R. Pardo Pedernera, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tika atteikts prasītājam pēc pensionēšanos saņemt atlīdzību par vairāk nekā divpadsmit neizmantotām atvaļinājuma dienām.

Rezolutīvā daļa:

M. Bombín Bombín prasību noraidīt;

M. Bombín Bombín atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 148, 05.06.2010., 54. lpp.