2010. július 16-án benyújtott kereset - Allgeier kontra FRA

(F-58/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Timo Allgeier (Bécs, Ausztria) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az alperes által hozott, a felperes zaklatás miatt benyújtott panaszát elutasító határozat megsemmisítése. Másrészt annak elismerése, hogy a felperes a felettesei részéről tanúsított zaklatás áldozata lett, valamint az őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2009. október 16-i, a felperes kérelmeit elutasító határozatát annyiban, amennyiben az nem ismeri el, hogy M. és A. részéről tanúsított zaklatás áldozata lett, valamint - ha szükséges - a panaszát elutasító 2010. április 6-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék ismerje el, hogy a felperes M. és A. részéről tanúsított zaklatás áldozata lett, és kötelezze az alperest a szükséges fegyelmi intézkedések meghozatalára, vagy - másodlagosan - kötelezze az alperest, hogy i. az eljárást lebonyolító szakértői csoport létrehozásával indítson tisztességes, független és pártatlan új közigazgatási eljárást, ii. hozza meg a nyomásgyakorlástól és beavatkozásoktól mentes tisztességes eljáráshoz szükséges intézkedéseket;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes ideiglenesen 71 823,23 euróban meghatározott vagyoni kárának megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy fizessen a felperesnek 85 000 eurót az eljárás egésze lefolytatásának és a határozat meghozatalának módja miatt őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az FRA-t a költségek viselésére.

____________