2020 m. gruodžio 8 d. Ráckevei Járásbíróság (Rackevės apylinkės teismas, Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EP ir kt. / ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Byla C-670/20)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Ráckevei Járásbíróság (Rackevės apylinkės teismas)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: EP, TA, FV ir TB

Atsakovas: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1.    Atsižvelgiant į Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 4 straipsnio 2 dalies aiškinimą, pateiktą Sprendime Andriciuc ir kt., C–186/162 , ar galima laikyti, kad sutarties sąlyga, susijusi su valiutų keitimo kurso rizika, pagal kurią, aiškiai nenustačius, kad tik skolininkas prisiima visą minėtą riziką, yra aiški ir nedviprasmiška, kai nurodytas tik skolininko pareiškimas, kad jis „puikiai supranta dėl sandorio kylančią riziką, ir ypač tai, kad dėl atitinkamos valiutos svyravimo, palyginti su Vengrijos forintu, paskolos grąžinimo įpareigojimas forintais gali tiek padidėti, tiek sumažėti[“]?

2.    Ar pirmiau aprašyta sutarties sąlyga atitinka reikalavimą, nustatytą Sprendime Andriciuc ir kt., C–186/16, pagal kurį vartotojas, pagal tokią sąlygą prisiėmęs valiutos kurso riziką, turi sugebėti numatyti galimai reikšmingus ekonominius padarinius jo finansiniams įsipareigojimams, atsižvelgiant į tai, kad dokumente pavadinimu [„]Informacija apie bendrą finansavimo užsienio valiuta riziką[“], kurį vartotojas pasirašė sudarydamas sutartį, identiškai nurodytas palankus ir nepalankus valiutos kurso pokyčių poveikis, taigi formuojama nuomonė, kad tipinė stabilaus valiutos kurso lygio tendencija, kurią komunikuoja ir Vengrijos bankų federacija, yra ta, kad šie palankūs ir nepalankūs ekonominiai padariniai ilgainiui išsilygina?

3.    Ar pirmiau aprašyta sutarties sąlyga atitinka reikalavimą, nustatytą Sprendime Andriciuc ir kt., C–186/16, pagal kurį vartotojas, pagal tokią sąlygą prisiėmęs valiutos kurso riziką, turi sugebėti numatyti galimai reikšmingus ekonominius padarinius jo finansiniams įsipareigojimams, kai nei sutartyje, nei informaciniame dokumente apie valiutos kurso riziką, pasirašytame sutarties sudarymo metu, tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodoma, kad grąžinamos skolos sumos gali reikšmingai išaugti, arba išvis nekalbama apie konkretų padidėjimą?

4.    Atsižvelgiant į Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 4 straipsnio 2 dalies aiškinimą, pateiktą Sprendime Andriciuc ir kt., C–186/16, ar galima laikyti, kad sutarties sąlyga, susijusi su valiutų keitimo kurso rizika, pagal kurią, aiškiai nenustačius, kad tik skolininkas prisiima visą minėtą valiutų keitimo kurso riziką, yra aiški ir nedviprasmiška, kai sutarties sąlygose tiesiogiai nenurodyta, kad grąžinamos skolos sumos gali reikšmingai išaugti, arba išvis nekalbama apie konkretų padidėjimą?

5.    Ar pakanka tik vartotojo šiais tikslais pateikto pareiškimo, suformuluoto kaip bendra sutarties nuostata, siekiant įvertinti, ar informacija apie valiutos keitimo kurso riziką atitinka Sprendime Andriciuc ir kt., C–186/16, nustatytą reikalavimą, kad ši informacija vidutiniam vartotojui turi leisti, remiantis ja, įvertinti galimas reikšmingas valiutos keitimo kurso rizikos ekonominius padarinius jo finansiniams įsipareigojimams, kai nėra jokios kitos sutarties sąlygos ar [informacinio dokumento], patvirtinančio tokią išvadą?

6.    Ar, atsižvelgiant į Sprendimo Andriciuc ir kt., C–186/16, tekstą, Kúria (Aukščiausiasis Teismas, Vengrija) aiškinimas, jog „tai, kad atsakovas pateikė informaciją apie valiutos keitimo kurso riziką, savaime reiškia, kad ieškovas realiai turėjo suvokti kylančią riziką“, atitinka Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 4 straipsnio 2 dalį?

____________

1     1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).

2     2017 m. rugsėjo 20 d. Sprendimas Andriciuc ir kt., C-186/16, EU:C:2017:703.